Smaller Default Larger

                    

                                                                                 Komunikat

 

Słomniki, dnia 24.03.2020r.

 

                              Zarządzenie Nr 1

                            Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Słomnikach

                           z dnia 24 marca 2020r.

                           

w sprawie organizaci realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizcji tych zadań   w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020r. ( DZ.U.2020 r. Poz 493) zarządzam co nastepuje;

 §1

 • Kształcenie na odległość będzie realizowane:
 • Z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji elektronicznej z zapewniajacych wymianę informacji pomiędzy nauczycielem, rodzicem i dzieckiem (min. Messenger, strona internetowa przedszkola, telefon, poczta elektroniczna),
 • Zajęcia będą prowadzone w oparciu o:
 • a) materiały przygotowane przez przewodnik metodyczny,
 • b) materiały udostępnione przez wydawnictwa pedagogiczne,
 • c) materiały zgromadzone przez nauczycieli,
 • d) materiały prezentowane przez publiczną telewizję, radiofonię oraz You Tube.
 • Przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu – w przypadku dzieci objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.
 • Zasady dokumentowania realizacji zadań nauczycieli będą się odbywały w sposób elektroniczny. Każdy nauczyciel obowiązany jest prowadzić zapis tematów i materiałów przesyłanych dzieciom.
 • Zajęcia będą się odbywały według dotychczasowego planu dla danego oddziału:

1)  każdy nauczyciel grupy zostaje zobligowany do codziennego udostępniania na stronie      

     internetowej przedszkola, we właściwej dla grupy  zakładce, tematów dnia i propozycji   

     realizacji wraz z komentarzem,

2) nauczyciele pozostają w stałym kontakcie z rodzicami, służą im pomocą i wsparciem.

 

 • Nauczyciel ustala potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego z dyrektorem przedszkola.

 

 §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 roku.

                                                                                                     Dyrektor Przedszkola

                                                                                                    mgr Małgorzata Wojasińska

Chociaż słońce jasno świeci,
Trochę smutne są dziś dzieci.
Bo koniec roku, przedszkola mija czas,
Teraz wakacje czekają nas.

Dnia 18.06.2018r przedszkolaki z grupy Zajączków, Wiewiórek i Jeżyków  wybrały się na Lotnisko do Balic. Wszystkie były bardzo podekscytowane tym wyjazdem.

 W poniedziałek 4 czerwca odbył się w naszym przedszkolu trochę spóźniony Dzień Dziecka. Chciałyśmy aby ten czas był inny, wyjątkowy i kolorowy dlatego zorganizowałyśmy dla naszych podopiecznych podróż do krainy bajek.

Jak co roku  1 czerwca,  nasze przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomnikach. Na miejscu Panowie Strażacy opowiedzieli o zadaniach i trudach, z jakimi można się spotkać w ich pracy.

Miesiąc maj w naszym przedszkolu był bardzo rodzinnym czasem.  Oprócz pięknych i wzruszających przedstawień z okazji Dnia Rodziny zorganizowano dla naszych chętnych  przedszkolaków i ich rodziców Przedszkolny Przegląd Myśli Dziecięcych „ Moja ilustrowana książka”.