Smaller Default Larger

8.00- 8.30

Schodzenie się dzieci. Gry, zabawy i zajęcia dowolne z inicjatywy dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

8.30- 8.45

BAWIMY SIĘ RAZEM

Zabawy przy muzyce, śpiewamy tańczymy; zabawy integracyjne w grupie oraz ćwiczenia zgodne z tematyką kompleksową organizowane przez nauczyciela . Obserwacja pedagogiczna; praca indywidualna z dziećmi.

8.45- 9.00

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych , związanych z samoobsługą dzieci. Przygotowania do śniadania.

9.00- 9.30

JEMY ŚNIADANIE

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

9.30- 10.00

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

Zajęcia edukacyjno- wychowawcze wynikające z realizacji wybranego programu

edukacji przedszkolnej, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

10.00- 10.30

ZABAWY Z RÓWIEŚNIKAMI

Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

10.30- 10.45

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA DO OGRODU I NA SPACER

Czynności samoobsługowe dzieci związane z wyjściem na świeże powietrze.

10.45- 11.15

KORZYSTAMY ZE ŚWIEŻEGO POWIETRZA

Gry, zabawy na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, badania i doświadczenia; spacery, wycieczki

11.15- 11.30

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą; przygotowania do obiadu.

11.30- 12.00

JEMY OBIAD- I DANIE   ZUPA

12.00- 12.30

Zabawy muzyczno - ruchowe z udziałem nauczyciela

12.30- 13.00

OBIAD- II DANIE

13.00- 13.30

ODPOCZYNEK

Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub nagrań

13.30 -14.15

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA NA ŚWIEŻE POWIETRZE

Czynności samoobsługowe związane z ubieraniem się i samoobsługą.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w sali  ze względu na złą pogodę;

zajęcia dodatkowe

14.15- 14.30

Przygotowujemy się do spożywania podwieczorku

14.30 – 15.00

PODWIECZOREK

Rozchodzenie się dzieci. Dzieci, które zostają dłużej w przedszkolu pozostają pod opieką nauczyciela ze starszej grupy. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela.