Smaller Default Larger

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z podstawami logopedii na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Pracuję od kilkunastu lat z dziećmi. Jestem osobą otwartą oraz posiadającą ogromne pokłady energii, które pozwalają mi na kreatywną pracę z dziećmi i realizację nowych pomysłów. Wobec dzieci staram się być przyjazna i życzliwa, ale też konsekwentna. Zawsze odnoszę się do Nich z szacunkiem i wyrozumiałością.

W wolnym czasie lubię czytać, słuchać muzyki i aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

Ukończyłam studia licencjackie w Krakowie na Akademii Krakowskiej specjalność pedagogika resocjalizacyjna. Tytuł magistra zdobyłam w Wyższej Szkole ,,Humanitas" w Sosnowcu.

Od 13 lat pracuje w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego. Lubię swoją pracę ze względu na miłość do dzieci. Uważam, że nawiązanie kontaktów z dziećmi przychodzi mi ze szczególną łatwością, a cierpliwość i opanowanie zawsze pozwalały mi dobrze zrozumieć najmłodszych podopiecznych. Wolnej chwili interesuje się muzyką, podróżowaniem, zwiedzaniem.

Bożena Piwowarska

 Ukończyła studa magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, kurs kwalifikacyjny „Organizacja i zarządzanie oświatą” oraz kurs kwalifikacyjny "Nowoczesna Szkoła Francuska Technik C. Freineta”. Jest nauczycielem dyplomowanym z 35 stażem pracy. Obecnie pracuje w grupie VI „Jeżyków”. 

Agnieszka Nagło

Ukończyła Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną z podstawami logopedii. Jest również oligofrenopedagogiem. Pracuje zawodowo już 23 lata. Nauczyciel dyplomowany.

Sylwia Grzegórzko

Ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie na kierunku "Edukacja przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym". Tytuł magistra inżyniera zdobyłam na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Wybór mojej zawodowej drogi jest efektem poszukiwań jak umiejętnie połączyć zawód z pasją. Jako nauczyciel staram się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałabym, żeby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości. Jestem osobą pogodną, która z uśmiechem idzie przez życie-staram się nim obdarzać i zarażać. Usmiech towarzyszy mi także każdego dnia w pracy z dziećmi.

Agata Dudek

Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku Pedagogika, specjalność Opieka nad dzieckiem. Tytuł magistra zdobyła w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie na kierunku Pedagogika, specjalność Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym na kierunku Organizacja i zarządzanie w oświacie.

Agnieszka Kurek

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Wychowawca grupy 5 latków (Wiewiorki). W zawodzie pracuje od 2008 roku.

Nauczyciel dyplomowany.

Aneta Gumula

Absolwentka Wyższej Szkoły  Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie gdzie zdobyła tytuł magistra w zakresie pedagogiki społeczno–opiekuńczej. Ukończyła również studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. A. Hlonda w Mysłowicach na kierunku pedagogika przedszkolna.

Ewa Dolaś

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Pedagogika Przedszkolna z Zarządzaniem Oświatą. Nauczyciel dyplomowany.

Anna Jurgasik

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną – gdzie uzyskała tytuł magistra ponad to absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku: Gimnastyka korekcyjna.