Smaller Default Larger
Bożena Piwowarska

 Ukończyła studa magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, kurs kwalifikacyjny „Organizacja i zarządzanie oświatą” oraz kurs kwalifikacyjny "Nowoczesna Szkoła Francuska Technik C. Freineta”. Jest nauczycielem dyplomowanym z 29 stażem pracy. Obecnie pracuje w grupie VI „Jeżyków”. 

Agnieszka Nagło

Ukończyła Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną z podstawami logopedii. Jest również oligofrenopedagogiem. Pracuje zawodowo już 23 lata. Nauczyciel dyplomowany.

Sylwia Grzegórzko

Absolwentka kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Letniej Szkoły Glottodydaktyki i Glottoterapii w Gdańsku, która umożliwia prowadzenie zajęć wczesnej nauki czytania i pisania metodą prof. B. Rocławskiego. Nauczyciel kontraktowy.

Agata Dudek

Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku Pedagogika, specjalność Opieka nad dzieckiem. Tytuł magistra zdobyła w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie na kierunku Pedagogika, specjalność Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego.

Agnieszka Kurek

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Wychowawca grupy 5 latków (Wiewiorki). W zawodzie pracuje 8 lat.

Nauczyciel mianowany.

Aneta Gumula

Absolwentka Wyższej Szkoły  Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie gdzie zdobyła tytuł magistra w zakresie pedagogiki społeczno–opiekuńczej. Ukończyła również studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. A. Hlonda w Mysłowicach na kierunku pedagogika przedszkolna.

Ewa Dolaś

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Pedagogika Przedszkolna z Zarządzaniem Oświatą. Nauczyciel mianowany.

Anna Jurgasik

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną – gdzie uzyskała tytuł magistra ponad to absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku: Gimnastyka korekcyjna.

Barbara Stanek

Absolwentka 5 letnich studiów magisterskich Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz 3-semestralnych studiów podyplomowych: Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci na Wyższej Szkole Biznesu z Dąbrowy Górniczej oddział w Krakowie.

W Przedszkolu Samorządowym w Słomnikach pracuje od 2009 roku, wychowawca grupy 5-6 latków (Wiewiórki), nauczyciel dyplomowany.