Smaller Default Larger

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z podstawami logopedii na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Pracuję od kilkunastu lat z dziećmi. Jestem osobą otwartą oraz posiadającą ogromne pokłady energii, które pozwalają mi na kreatywną pracę z dziećmi i realizację nowych pomysłów. Wobec dzieci staram się być przyjazna i życzliwa, ale też konsekwentna. Zawsze odnoszę się do Nich z szacunkiem i wyrozumiałością.

W wolnym czasie lubię czytać, słuchać muzyki i aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.