Smaller Default Larger
Agnieszka Nagło

Ukończyła Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną z podstawami logopedii. Jest również oligofrenopedagogiem. Pracuje zawodowo już 23 lata. Nauczyciel dyplomowany.

 

 

"Pracuję w najstarszej grupie przedszkolnej od wielu lat. Realizując swoje zadania kieruję się nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim intuicją i doświadczeniem zawodowym, oraz wnikliwą obserwacją powierzanych mi dzieci. Praca w przedszkolu daje mi wiele satysfakcji i pozytywnie wpływa na zmianę mojej osobowości jako człowieka i nauczyciela wychowawcy. Staram się w sposób naturalny rozwijać kompetencje i zainteresowania moich wychowanków. Jako wychowawca dbam o wpajanie wartości takich jak: szacunek, tolerancja i odpowiedzialność. Bardzo lubię wycieczki rowerowe, dobrą książkę oraz pracę w ogrodzie."