Smaller Default Larger

    Jednym z działań w zakresie promowania czytelnictwa jakie prowadzimy realizując priorytet MEN jest " upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży".