Smaller Default Larger

Dzieci z grupy „Jeżyków” przystąpiły do realizacji kolejnego modułu w projekcie: „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.Moduł III dotyczył bardzo ważnych zagadnień w życiu każdego Polaka.

Dzieci z grupy „Jeżyków” uczestniczyły w zajęciach dotyczących kodowania, zorganizowanych w związku z realizacją projektu edukacyjnego Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury pod hasłem”- „Kodujemy z Małym Misiem”.

W ramach udziału w projekcie „ Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” realizujemy moduł: „Czytamy razem z Misiem”.

 Dzieci z grupy „Jeżyków” kolejny raz biorą udział w projekcie „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Przedszkolaki wybrały swoje bohatera i nadały mu imię „ ŚNIEŻEK”. Miś zamieszkał w „kąciku czytelniczym” i będzie pomagał dzieciom w realizacji wyznaczonych celów i zadań.