Smaller Default Larger
Anna Jurgasik

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną – gdzie uzyskała tytuł magistra ponad to absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku: Gimnastyka korekcyjna.

 

Nauczyciel dyplomowany. W Przedszkolu Samorządowym w Słomnikach pracuje od 11 lat.

Zainteresowania: śpiew, taniec, podróże

 „Cieszę się, że mogę pracować w Integracyjnym Centrum Rozwoju Dziecka. Postaram się zdobytą wiedzę ,doświadczenie zawodowe oraz umiejętności jakie posiadam, jak najlepiej przekazać Państwa dzieciom. Chcę, aby twarze dzieci były zawsze roześmiane, a Państwo byli zadowoleni z efektów mojej pracy.”