Smaller Default Larger

 

6.30- 8.00

Schodzenie się dzieci, gry , zabawy i zajęcia dowolne z inicjatywy dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela

 

8.00- 8:45

BAWIMY SIĘ RAZEM

Zabawy przy muzyce, śpiewamy i tańczymy; zabawy integracyjne w grupie, oraz ćwiczenia zgodne z tematyką kompleksową   organizowane przez nauczyciela. Obserwacja pedagogiczna; praca indywidualna z dziećmi. Zajęcia dodatkowe (rytmika, angielski, religia)

 

8.55- 9.00

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dzieci; przygotowania do śniadania

 

9.00- 9.20

JEMY ŚNIADANIE

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku

 

9.20- 9.30

DBAMY O NASZE ZĘBY

Wdrażanie do systematycznego mycia zębów; kształtowanie umiejętności starannego ich   szczotkowania

 

9.30-10.30

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH

EDUKACYJNYCH

Zajęcia edukacyjno- wychowawcze wynikające z realizacji wybranego programu edukacji przedszkolnej, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych

 

10.30- 10.45

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA DO OGRODU

I NA SPACER

Czynności samoobsługowe dzieci związane z wyjściem na świeże powietrze

 

10.45- 11.45

KORZYSTAMY ZE ŚWIEŻEGO POWIETRZA

Gry, zabawy na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, badania i doświadczenia ; spacery, wycieczki

 

11.45- 12.00

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą; przygotowania do obiadu

 

12.00- 12.30

JEMY OBIAD

Kształtowanie samodzielnego, estetycznego spożywania posiłków; doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami

 

12.30- 13.00

ODPOCZYWAMY PO OBIEDZIE

Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub nagrań ;

 

13.00- 13.10

 

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚĆIA NA ŚWIEŻE POWIETRZE

Czynności samoobsługowe związane z ubieraniem się i samoobsługą

13.10- 14.45

 

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w Sali ze względu na złą pogodę ; zajęcia dodatkowe.

14.45-14.55

Przygotowujemy się do spożywania podwieczorku.

 

14:55-15:10

PODWIECZOREK

15.10-17.00

Zajęcia dodatkowe ; praca indywidualna i wyrównawcza, zabawy dydaktyczne organizowane przez nauczyciela ; zabawy ruchowe i dowolne; kontakty okolicznościowe; obserwacje pedagogiczne