Smaller Default Larger

12 maja w godzinach popołudniowych dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w kolejnych zajęciach zumby, prowadzonych przez Panią Justynę Stanek.

Dnia 12 maja 2016r. dzieci z grupy "Jeżyków" i "Wiewiórek" w ramach działającego w przedszkolu Dyskusyjnego Klubu Książki wzięły udział w spotkaniu z autorką książek dla dzieci Panią Barbarą Gawryluk zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słomnikach.

9 i 10 maja 2016r. przedszkolaki wzięły udział w prowadzonych przez Panią Magdalenę Marcula- Unica warsztatach poznając technikę dekorowania przedmiotów zwaną decoupage.

Nowe przedszkole tj.  Integracyjne Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach funkcjonuje od 01.09.2015 roku.

Obiekt został wybudowany w technologii pasywnej, dzięki czemu zużywa mniej energii, zwłaszcza na cele grzewcze. Jednocześnie cały obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ten sposób zaprojektowany, a następnie wykonany budynek przedszkola został dofinansowany:

  • ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”
    • Dotacja na dokumentacje:                                                    33.855,00 zł
    • Pożyczka (z możliwością umorzenia do wysokości 50%):  1.237.600,00 zł

NFOŚiGW

  • przez PFRON ze środków będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego: 1.992.722,26 zł

PFRONMAŁOPOLSKA

  •  ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013:  1.200.000,00 zł

Logotypy RPO UE

W środę 27 kwietnia 2016r. nasze przedszkole gościło uczniów ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Słomnikach wraz z Panią Dyrektor Joanną Chećko - Bolon i nauczycielami.