Smaller Default Larger

Różnicowanie opozycji fonemowych w zdaniach:

W ćwiczeniu wykorzystywana jest sytuacja, w której dziecko samo ocenia, a nie jest oceniane przez innych. Rodzic może wykorzystać pacynkę, tłumaczy dziecku: Ta (...) nie potrafi jeszcze dobrze mówić. Czasem się myli. Słuchaj uważnie, bo kiedy się pomyli musimy ją poprawić.

Przykładowy materiał językowy:

Janek je chleb z synką.

Kasia ma cerwoną capkę.

Na stole leży gruszka.

Ola ma nowy lowel.

Tata łowi jiby.

W rzece pływa pomalanczowa lyba.

Szapa jest sielona.

Myszka pije fotę.

W budzie mieszka pies Burek.

Statek stoi w porcie.

Tuturutu na patytu.

Tata czyta dazetę.