Smaller Default Larger

W ramach realizacji projektu : „Mały miś w świecie wielkiej literatury” „Jeżyki” przystąpiły do realizacji modułu : „Misiowe laboratorium czterech żywiołów”.

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej rodzinne i radosne święta w polskiej  tradycji, dlatego same przygotowywania do nich wzbudzają wiele emocji i pozytywnych odczuć. Podejmowane  przez  dzieci z grupy „Jeżyki”  zadania wpisały się w realizowany w bieżącym roku szkolnym projekt edukacji regionalnej : „Słomniki- moja mała Ojczyzna”.

„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE EMOCJI” -pod takim hasłem przebiega aktualna realizacja zadań z projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, którego uczestnikami są dzieci z grupy „Jeżyków” .

11 listopada  to bardzo ważna  data dla wszystkich Polaków. Właśnie tego dnia, po wielu latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Dlatego też każdego roku 11 listopada obchodzimy nasze święto narodowe – Święto Niepodległości.

Projekt edukacji regionalnej „Słomniki- moja mała ojczyzna”

Cel główny projektu :

„ Kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym, poprzez poznawanie kultury materialnej i duchowej, poznawanie zwyczajów, tradycji, oraz historii i przyrody w zakresie dostępnym dla dzieci”.