Smaller Default Larger

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna oraz Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Jest również oligofrenopedagogiem.