Smaller Default Larger
Absolwentka studiów licencjackich – Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie kontynuuje naukę na w/w kierunku na studiach uzupełniających magisterskich. Nauczyciel kontraktowy.
Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji, dlatego wykonuję ją z zaangażowaniem i pasją. Największą motywacją do pracy jest dla mnie uśmiech i zainteresowanie dzieci, podczas moich zajęć. Wolny czas spędzam w gronie przyjaciół i rodziny. Lubię czytać książki, interesuje się historią XX wieku.