Smaller Default Larger

Procedura kierowania dzieci na terapię logopedyczną:

 1. Na zajęcia terapii logopedycznej kieruje się dzieci na podstawie wyników badań logopedycznych po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców.
 2. Logopeda dla każdego dziecka wypełnia Kartę badania mowy, która sprawdza: lateralizację, artykulację głosek w wyrazach, rozumienie mowy, sprawność narządów artykulacyjnych, słuch fonemowy, parafunkcje.
 3. Terapię logopedyczną w przedszkolu organizuje nauczyciel logopeda.
 4. Logopeda pracuje z dzieckiem, które potrzebuje pomocy logopedycznej, ćwiczy indywidualnie lub prowadzi zajęcia grupowe. Czas ćwiczeń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb
  i możliwości dziecka. Zajęcia indywidualne odbywają się raz na dwa tygodnie (nie dotyczy to dzieci objętych pomocą pedagogiczno-psychologiczną).
 5. Celem zajęć jest likwidacja wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów z mówieniem, pisaniem oraz czytaniem.
 6. W terapii logopedycznej wybór metod uzależniony jest od rodzaju zaburzenia mowy.
 7. Etapy badania i postępowania logopedycznego:
 • Zapoznanie się z dzieckiem
 • Rozpoznanie zaburzeń mowy na podstawie objawów
 • Zestawienie objawów (Karta badania mowy)
 • Wstępne ustalenie przyczyn zaburzeń
 • Wstępna diagnoza logopedyczna
 • Ustalenie indywidualnego programu logopedycznego
 • Zalecenia, uwagi, wnioski
 • Propozycja spotkań z innymi specjalistami tj. psycholog, laryngolog, audiolog, ortodonta, chirurg stomatologiczny
 • Właściwa terapia logopedyczna
 • Prowadzenie zeszytu ćwiczeń
 1. Zajęcia logopedyczne prowadzone są do czasu wyeliminowania bądź złagodzenia objawów.
 2. Rodzice są proszeni o założenie zeszytu ćwiczeń i przynoszenie go w wyznaczone terminy.
 3. Rodzice dzieci, które nadal korzystają z butelek ze smoczkiem oraz smoczków zobowiązani
  są do niezwłocznego ich odstawienia.

opracowała: mgr Agnieszka Tekiela