Smaller Default Larger

Normy rozwojowe w zakresie realizacji poszczególnych głosek polskich

Niemowlę

Jedno- i dwulatek

Trzylatek

Czterolatek

Pięciolatek

Sześciolatek

Dziecko realizuje różne gardłowe dźwięki

 

Pojawiają się dźwięki samogłoskowe, głównie [a, e].

 

W fazie gaworzenia i później mogą pojawić się inne głoski, szczególnie: [m, b, t, d]

Dziecko wypowiada wszystkie samogłoski ustne: [ a, u, i, o, e, y]

 

Wśród spółgłosek zwykle prawidłowo artykułowane są:[p, b, t, d, k, g, m, n, ń]

Dziecko wymawia wszystkie samogłoski ustne i nosowe: [i, y, e, ę, a, o, ą, u]

 

Wymawiane są takie spółgłoski jak: [l, ł, ś, ź, ć, dź, f, w, ch]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojawiają się: [s,z,c,dz]

 

W dalszym ciągu może występować zamiana: [sz,rz,cz,dż] na [s,z,c,dz]

 

Może się pojawiać [r], ale brak poprawnej artykulacji nie powinien niepokoić

Zaczynają występować: [sz,rz,cz,dż]

Dziecko zdobywa umiejętność wymawiania pełnego zasobu głoskowego języka polskiego.

 

Pod koniec tego okresu lub na początku 7. roku życia również głoska [r] powinna być realizowana prawidłowo