Smaller Default Larger

W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci?

Czy zastanawiali się Państwo jaki wpływ na dziecko ma wczesne korzystanie z programów komputerowych, tabletów czy niby-edukacyjnych gier? Albo co tak naprawdę "kształtuje" zbyt często oglądana telewizja?
Neurobiolodzy wyrażają zaniepokojenie faktem, że pokolenie dzieci urodzonych w epoce wysokich technologii w odmienny sposób kształtuje swoje relacje ze światem, ludźmi i językiem.
Badania pokazały, że te dzieci, które w okresie niemowlęctwa są poddane oddziaływaniom wysokich technologii (telewizja, tablet, komputer) przejawiają wiele niepokojących zachowań.

U dzieci od 4 do 12 miesiąca życia notowane są następujące niepokojące objawy:

 • brak koncentracji na twarzy dorosłego
 • brak uśmiechu na widok znanej osoby
 • brak gaworzenia
 • brak wsłuchiwania się w głos dorosłego
 • brak gestów społecznych (np. pa pa)
 • wolniejszy rozwój dużej i małej motoryki

Dzieci, które w drugim roku życia, według deklaracji matek, oglądały telewizję od 30 minut do 2 godzin, a podczas weekendu ok. 3 godzin charakteryzują się:

 • stanem nieustannego rozproszenia uwagi
 • sporadycznymi reakcjami na własne imię
 • brakiem rozwoju mowy lub opóźnieniem pojawiania się oczekiwanych etapów
 • niechęcią do oglądania obrazów statycznych (np. ilustracji w książeczkach)
 • brakiem wspólnego pola uwagi
 • brakiem gestu wskazywania palcem

A co się dzieje z dzieckiem w trzecim roku życia? Czy wysokie technologie wpływają na prawidłowy rozwój? Niestety, zaburzenia tych dzieci pogłębiają się znacznie. Można dostrzec:

 • trudności lub całkowity brak rozumienia poleceń
 • zabawę na poziomie dzieci 12-14 miesięcznych
 • brak zabawy tematycznej
 • trudności z rozpoczęciem i kontynuowaniem zabawy w grupie rówieśnicze
 • komunikowanie się krzykiem lub płaczem
 • niepełne rozumienie języka
 • brak respektowania reguł społecznych
 • brak zainteresowania książeczkami, obrazkami
 • uspokajanie się po otrzymaniu telefonu komórkowego od rodzica
 • poważne problemy z wprowadzeniem treningu czystości
 • wybiórczość jedzenia

Notatka na podstawie artykułu J.Cieszyńskiej Wpływ wysokich technologii na rozwój dzieci oraz książki  M.Spitzer Cyfrowa demencja.

opracowała A.Tekiela