Smaller Default Larger

 Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się szkole, nową drogą, pójdziemy odważnie….

Tak śpiewały przedszkolaki z grupy "Jeżyków", które żegnały przedszkole w środę 22.06.2016 r. na uroczystym zakończeniu roku przedszkolnego  Część dzieci powiedziało tylko do widzenia i wrócą do nas po wakacjach, a część już na dobre pożegnało progi przedszkola.

Z nikim nie jest tak beztrosko i radośnie, jak z rodzicami. Z mamą i tatą można przemierzać świat i odkrywać nowe horyzonty. Nikt też lepiej nie pocieszy w chwilach smutku i nie przegoni strachów przed snem.

Dnia 21.04.2016r. w grupie Jeżyków odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których mogli zobaczyć, jak wyglądają na co dzień zajęcia edukacyjne. W sposób szczególny chcieliśmy zwrócić uwagę na edukację przyrodniczą, językową oraz współpracę w grupie.

Książka towarzyszy dziecku już od najmłodszych lat życia i trudno nie docenić jej bogatego i wszechstronnego oddziaływania na jego rozwój w niemalże wszystkich jego aspektach. Już najmłodsze dzieci z zaciekawieniem oglądają ilustrację, rozpoznają w książkach bliskie im elementy rzeczywistości.

W ostatnim tygodniu lutego w  grupie "Jeżyków", zwróciliśmy szczególna uwagę na zabawy matematyczne. Edukacja matematyczna w przedszkolu ma przygotować dzieci do posługiwania się pewnymi pojęciami matematycznymi, do zrozumienia których  dochodzą poprzez samodzielne działanie.