Smaller Default Larger

Przywilejem dzieciństwa jest zabawa, ale my dorośli musimy zrobić wszystko żeby ta zabawa była bezpieczna. Pamiętajmy, że dziecku zasady bezpieczeństwa trzeba powtarzać wielokrotnie i uczyć je również przez własny przykład. Uczmy dzieci samodzielności, ale również odpowiedzialności za swoje zachowanie. Przypominajmy dzieciom zasady bezpieczeństwa przy każdej okazji, zainteresujmy się czy dzieci po pewnym czasie pamiętają o czym im mówiliśmy. Przypominajmy im te zasady posługując się przykładami z codziennego życia.    

 

Co dziecko powinno wiedzieć?

BEZPIECZNE PORUSZANIE SIĘ PO DROGACH

 jak bezpiecznie przejść przez jezdnię;

dlaczego ważne jest noszenie elementów odblaskowych;

dlaczego dzieci podróżują w fotelikach;

dlaczego ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa;

jak należy kulturalnie zachowywać się w środkach komunikacji publicznej;

 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZABAW

nie może oddalać się z miejsca zabawy bez zgody i wiedzy osoby dorosłej;

nie może wykorzystywać do zabawy niebezpiecznych przedmiotów;

nie wolno bawić się w miejscach niedozwolonych;

że z zabawek czy sprzętu na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem;

że o wszelkich wypadkach, skaleczeniach czy złym samopoczuciu oraz o uszkodzonych zabawkach i sprzęcie należy zawsze informować osobę dorosłą;

 

ZAGROŻENIA ZE STRONY DOROSŁYCH

nie wolno ufać dorosłej nieznanej osobie, nie wolno z nią nigdzie odchodzić, brać od niej jedzenia czy picia;

nigdy nie wolno wsiadać do samochodu z nieznanymi osobami;

nie wolno otwierać drzwi obcym jeśli dziecko pozostaje samo w domu;

o każdym obcym, który próbował zaczepić dziecko trzeba powiedzieć rodzicom lub zaufanym dorosłym;

nikt nie może dotykać miejsc intymnych dziecka i kazać dotykać siebie;

 

BEZPIECZEŃSTWO MIENIA

nie wolno otwierać drzwi , gdy ktoś dzwoni lub puka pod nieobecność rodziców;

nie wolno podawać obcym swojego adresu domowego gdy o to poproszą;

nie wolno opowiadać o tym co i gdzie znajduje się w domu;

nie wolno zostawiać swoich rzeczy opieki, bo ktoś może nam je ukraść;

 

GROŹNE PRZEDMIOTY I URZĄDZENIA

że z urządzeń elektrycznych można korzystać tylko w obecności i za zgodą osoby dorosłej;

nie wolno podłączać do prądu urządzeń samodzielnie skonstruowanych;

nie wolno bawić się kuchenką gazową;

nie wolno bawić się ostrymi przedmiotami;

nie wolno zbliżać się do pracujących maszyn i urządzeń elektrycznych;


ZAGROŻENIA ZE STRONY ZWIERZĄT

nie wolno dotykać dzikich zwierząt;

nie wolno zbliżać się do zwierząt, których nie znamy;

 nie wolno wchodzić na teren, którego pilnuje pies;

nie wolno drażnić zwierząt czy przeszkadzać im w jedzeniu;

że należy zachować spokój w sytuacji w sytuacji zagrożenia atakiem psa bądź innego zwierzęcia;

 

NAUCZMY DZIECKO KONIECZNIE:

- JAK SIĘ NAZYWA I GDZIE MIESZKA;

- JAKIE SĄ NUMERY ALARMOWE;

- POLICJANT JEST OSOBĄ DO KTÓREJ BEZPIECZNIE MOŻNA ZWRÓCIC SIĘ O POMOC.

 

Opracowała Bożena Piwowarska