Smaller Default Larger

Dnia 19 października w naszym przedszkolu odbyło się ekologiczne przedstawienie pt: ”Ekologiczny Czerwony Kapturek” w wykonaniu grupy Kotków.

Występ został przygotowany w ramach podziękowania Marszałkowi Województwa Małopolskiego za przekazanie naszej placówce oczyszczacza powietrza w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pt. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. W uroczystości oprócz Pani Dyrektor, rodziców, naszych przedszkolaków i personelu przedszkola wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Gminy Słomniki – Pan Burmistrz Paweł Knafel oraz Pani Magdalena Gzyl pełniąca funkcję podinspektora ekodoradcy, którzy po przedstawieniu zabrali głos, dziękując przedszkolakom za wspaniały występ oficjalnie przekazując naszej placówce oczyszczacz powietrza. Zorganizowana akcja miała na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem i konsekwencje oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Mamy nadzieję, że oczyszczacz powietrza będzie spełniał swoje zadanie i dzięki nim powietrze w naszym przedszkolu będzie czyste, a przedszkolaki będą zdrowsze.