Smaller Default Larger

Aż 28 dzieci zgłosiło się do "Przeglądu Poezji Jesiennej", który odbył się 20.10.2022 (czwartek) na holu przedszkola. Dzieci recytowały wiersze o Pani Jesieni, jeżach, darach jesiennych czy jesiennej pogodzie. Pani Sylwia Kowalska oraz p. Agnieszka Tekiela zainscenizowały wiersz Danuty Gellner "Jesień u fryzjera" (proszę zapytać dzieci z jaką fryzjerską zachcianką przyszła Pani Jesień).

Bardzo cieszymy się, że szerzenie pięknych słów i rymów to już nasza wspólna tradycja. A tym Rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowania do przeglądu-serdecznie dziękujemy!